Pedagogisch beleid:

Emotionele veiligheid.De basis van al het handelen van onze vaste leidsters is het bieden van een gevoel van veiligheid aan de kinderen. Wij zullen zorgvol omgaan met de emoties van de kinderen, door begrip te tonen en troost te bieden.

Verder zullen wij de scheiding van thuis altijd zo goed mogelijk proberen op te vangen met een afscheidsritueel. Een vertrouwensrelatie is voor kinderen onmisbaar. Ook hechten wij veel waarde aan ritme, regels en vaste rituelen, omdat deze ervoor zorgen dat kinderen zich zeker voelen. Een veilige omgeving, persoonlijk contact en de aanwezigheid van bekende groepsgenootjes dragen bij tot het verkrijgen van een veilig gevoel. Dit gevoel zal bijdragen aan de emotionele ontwikkeling van onze kinderen.

 

 

De ontwikkeling van de kinderen. Voor ons is het eigen en unieke ontwikkelingstempo van de kinderen maatgevend in de begeleiding van de kinderen. Wij stimuleren kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals: * Lichamelijke ontwikkeling ( bijv. leren lopen) * Cognitieve ontwikkeling / verstandelijke ontwikkeling ( bijv. ruimtelijk inzicht) * Taalontwikkeling ( bijv. leren praten) * Emotionele ontwikkeling ( bijv. leren opkomen voor zichzelf) * Sociale ontwikkeling ( bijv. respect voor elkaar en goed samenspel) * Zintuiglijke ontwikkeling ( bijv. ooghand coördinatie)

Al deze ontwikkelingsgebieden komen vaker aan bod dan u wellicht denkt. Kinderen zijn de hele dag bezig om zich te ontwikkelen op allerlei vlakken. Wij richten ons gedurende de dag zoveel mogelijk op het stimuleren van de kinderen. Kinderen geven zelf aan op welk niveau ze zitten en waar ze aan toe zijn. Stimuleren van de grove motoriek doen wij bijvoorbeeld door: – Lopen en rennen – Fietsen – Klimmen – Kopje duiken, rollen etc. Stimuleren van de fijne motoriek gebeurt o.a. door tekenen, rijgen, verven, kleien, prikken, knippen, scheuren, scheerschuim en plakken. Wij accepteren kinderen tijdens alle activiteiten zoals ze zijn en geven hen vertrouwen in hun eigen vermogen.

Ook besteden wij gedurende de dag veel aandacht aan de zelfstandigheid van de kinderen. Wij doen dit door kinderen zoveel mogelijk alles zelf te laten proberen ( aankleden, eten, drinken etc.) Ook stimuleren wij de zelfstandigheid door het geven van kleine opdrachtjes en door kinderen zelf beslissingen te laten nemen m.b.t. activiteiten die plaatsvinden binnen de groep. Een positief zelfbeeld is hierbij echter van groot belang en wij zullen de kinderen dan ook bewust laten merken dat we trots op hen zijn.

Taal gebruik van de kinderen. Om kinderen te stimuleren in hun taalgebruik, maken wij gebruik van verschillende boekjes, memorie, lotto, peuterdomino en kwartetspelletjes. Ook doen we verschillende kringactiviteiten waarbij de spraak van kinderen op een speelse manier wordt geactiveerd. Om de cognitieve ontwikkeling van onze kinderen te stimuleren bieden wij veelsoortige materialen aan, zoals: puzzels, duplo, vormenplankjes en kleurenspelletjes. Ook dit ontwikkelingsgebied komt veelal voor in de gezamenlijke kringactiviteiten.

Ontwikkeling van de zintuigen. Voelen, ruiken, luisteren en proeven gaat bij kinderen de hele dag door. Deze zintuigen stimuleren wij door de kinderen in contact te brengen met water, vingerverf, klei, scheerschuim en sop. Tijdens het eten worden de smaak- en reukontwikkeling gestimuleerd. De ooghand coördinatie wordt bevorderd met de volgende materialen: verschillende constructiematerialen, kralen, hamertje tik etc. Luisteren oefenen wij door verhaaltjes, kringgesprekken, woordspelletjes, opdrachten en door het gebruik van diverse muziekinstrumenten tijdens kringactiviteiten.

Sociale ontwikkeling van kinderen. De groepen hebben bij ons een belangrijke functie wat betreft de sociale ontwikkeling van de kinderen. Kinderen maken deel uit van een grote samenleving. Binnen de groep kunnen zij echter ”oefenen” in een kleine samenleving. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Het kennismaken met volwassenen en andere kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. In de groep worden deze sociale vaardigheden gestimuleerd door bijvoorbeeld elkaar helpen, samen speelgoed opruimen, samen eten, samen spelen en het vieren van feestelijke gebeurtenissen. Door

kinderen deze activiteiten dagelijks samen te laten doen, versterken we het sociaal gevoel. Verder stimuleren we dit door groepsspelletjes te doen, die hier speciaal op zijn gericht. Ook laten wij kinderen kennis maken met andere normen en waarden. We doen dit o.a. door erover te praten, te lezen of dingen uit te beelden.

Verder werken we in de groepen met Puk en Muk. Deze methode loopt als een rode draad door beide groepen. Met behulp van de pop ‘’Puk’’ maken de kinderen spelenderwijs kennis met heel veel handelingen, begrippen, emoties en gebeurtenissen uit het dagelijkse leven. De thema’s die aan bod komen worden in de groepen tegelijkertijd behandeld, waardoor er bij de kinderen een groot gevoel van samenhorigheid ontstaat. Tevens geloven wij in het Montessorie. De kern van het montessorionderwijs ligt in de uitspraak: ‘Help mij het zelf te doen’. Daarbij is het uitgangspunt dat een kind een natuurlijke drang heeft om zichzelf te ontplooien. De een heeft het sterker dan de ander. En wij geloven ook in de methode piramide. Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de leidsters bij het spelen en leren. Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Door veel herhalen onthouden de kinderen het allemaal veel beter en sneller. De combinatie van deze methodes werkt perfect voor de kinderen die gebruik maken van onze service ook de ouders staan er volledig achter om het gemengd te doen ivm elk kind een kind is met een eigen ontwikkeling.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s